Příspěvek na letní tábor

Táborové léto 2024 se nezadržitelně blíží a přihlášky jsou již v plném proudu. Nyní vám přinášíme několik rad a tipů, jak získat finanční příspěvek pro vaše děti. Jak a kolik můžete získat od zdravotní pojišťovny, zaměstnavatele nebo odborového svazu? To vše se dočtete ve článku níže.

Finanční příspěvek na letní tábor

Příspěvek na letní tábor od zdravotní pojišťovny

Příspěvek na letní tábor letos poskytuje pět zdravotních pojišťoven. Všech sedm, které v ČR působí, však poskytuje dětem příspěvky na sportovní a pohybové aktivity, některé i na ozdravné pobyty nebo školy a školky v přírodě.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna dává příspěvek nově 1 500 Kč na tábor pro děti od tří do 17 let delší než čtyři dny. Může se jednat o pobytové i příměstské tábory. Pro uplatnění si stačí stáhnout formulář, nechat vyplnit od organizátora tábora a dodat na pojišťovnu nejpozději do 3 měsíců od data vystavení dokladu o úhradě.

Oborová zdravotní pojišťovna přispívá prostřednictvím VITAKARTY, kde si postupně můžete ukládat body. Tato pojišťovna přispívá cca 1000 Kč na tábor, v některých případech i více (maximální částka může být až 10 000 Kč).

Vojenská zdravotní pojišťovna poskytuje příspěvek na letní sportovní pobyt až do výše 1 000 Kč, a to dětem od čtyř do 18 let. Sportovní tábor musí trvat minimálně pět dnů. Pro uplatnění je nutné poté vyplnit žádost. Žádat lze nejpozději 90 dnů od data posledního dne pobytu.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra podporuje účast dětí na táborech. V rámci programu „Dětské sportovní léto“ mohou čerpat až 500 Kč. O příspěvek je nutné požádat prostřednictvím e-komunikace, popř. přes datovou schránku.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda přispívá svým pojištěncům na dětské tábory pro děti ve věku 4–18 let částkou 700 Kč. Doložit je třeba vyplněnou žádost o příspěvek na zdravotní programy pro rok 2024 a doložení prokazatelného dokladu o zaplacení.

Revírní bratrská pokladna umožňuje čerpat příspěvek až 1 500 Kč na tábor dlouhý min. sedm dní pro dítě od tří let. Stačí si z jejich webu stáhnout potvrzení a nechat vyplnit organizátorem tábora.

Zaměstnavatel

Někteří zaměstnavatelé nabízejí jako benefit uhrazení tábora. Nebojte se zeptat. Pro organizátora tábora to často pouze znamená, že vystaví fakturu pro uhrazení či potvrzení o platbě. Někteří zaměstnavatelé už mají i „nasmlouvaná“ místa na táborech či portál, z něhož můžete tábor vybrat.

Příspěvek z fondu odborového svazu

Příspěvky na letní tábory nabízejí také některé odborové svazy. Většinou postačí, když je členem alespoň jeden z rodičů. Pokud navíc spadáte pod Českomoravskou konfederaci odborových svazů, máte nárok na řadu slev v řádech stovek korun dle konkrétního typu tábora.

 

Zdroj: POLAK, Soňa. Kde získat příspěvek na letní tábor 2023?

Dostupné z: https://crdm.cz/clanky/aktuality/kde-ziskat-prispevek-na-letni-tabor-2023/